Skip to main content

Folketingskandidat i Horsens. Glæder mig. Vil du være med?

 

IMG_0884.JPGSå tør jeg sige og begynde at handle på det fordi nu er det virkeligt. De Radikale medlemmer af Horsens kredsen har valgt mig som deres Folketingskandidat.

Jeg er vildt glad for at de har tør binde an med mig selv om jeg ikke er fra regionen. Med deres hjælp kan det være en styrke som politiker at være funderet både, der hvor jeg er vokset op, og der hvor jeg skal tale for folk. Både at kende Hovedstaden og en af vores store regionale byer. Vi kan se på Sjælland, at tiltrækningskraften af de store byer kan være ødelæggende for resten af landet hvis ikke vi passer på. Det skal være arbejde, skole, uddannelse og liv – også udenfor København og Aarhus.

Jeg glæder mig til at se på hvordan vi kan bruger internettet og de digitale muligheder til at forandre vores samfund, bruge vores ressourcer bedre og finde løsningerne på “uløselige” problemer. Jeg glæder mig til at fortsætte kampen for et åbent og frit internet. Jeg glæder mig til at kæmpe for dine rettigheder også når du er på nettet.

Danmark er i EU og Folketinget er med til at bestemme i EU. Hvis de gider tage det alvorligt. Vi skal huske at tænke omverden ind i udvikling af politik og nye ideer. Gennem samarbejdet i EU kan vi sikre et stærkere, mere bæredygtigt og grønnere Danmark. Den interesse for og viden jeg har om EU håber jeg at kunne få lov til at bringe med ind i national politik.

Jeg glæder mig til at skulle føre valgkamp med de andre Radikale kandidater og alle de Radikale medlemmer. Det er et vigtigt Folketingsvalg vi står overfor. Vi har vist evnen til at skabe resultater. Men det har også krævet kompromiser. Valget nu er vigtigere end i 2011. Hvis vi taber denne gang bliver det sortere og mørkere end det var før. Derfor har vi brug for alle mand på dæk.

Håber du vil være med. Både i valgkampen og i partiet. Man behøver ikke være 100% enig med partilinjen, men bare have lyst til at være med til at forme den og vælge hvem, der skal repræsentere partiet.

Tak til Radikale i Horsens. Glæder mig til at møde resten af både Horsens og resten af Storkredsen (Østjylland)

dkpol, horsens, kandidat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *