Skip to main content

Også hvis du bor i Sverige, kan du stemme i Danmark til EP, hvis du vil

logocombi_pos_da_640px

Mange danskere, som bor udenfor Danmark, tror de har mistet deres stemmeret – også til EP-valget. Det har de ikke, men de skal aktivt tilmelde sig valglisten. Det vil vi gøre opmærksom på at de kan i morgen inde på Kbh H ved togene fra Sverige og Københavns lufthavn.

Hvis du er afmeldt folkeregisteret, fordi du har fast bopæl i et andet EU-land, gælder følgende for Europa-Parlamentsvalget:

Personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i et andet EU-land, og som på valgdagen er fyldt 18 år, kan vælge, om de vil stemme til det danske Europa-Parlamentsvalg eller der hvor man nu bor.

Den 22. april er sidste chance for at tilmelde sig valglisten som dansker bosat i et af de andre EU-lande, som ønsker man at stemme til det danske valg. Man tilmelder sig ved at anmode om optagelse på en særlig valgliste i Københavns Kommune.

Anmodningen skal fremsættes skriftligt på et særligt skema inden den 22. april 2014. Det skema vil vi stå med på Københavns Hovedbanegård, sådan at det er nemt at tilmelde sig. Skemaet kan downloades på http://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/eu-bosatte-danskeres-valgret.aspx.

Europæere, som bor i Danmark skal ligeledes ansøge om at kunne stemme i Danmark, hvis ikke man allerede er på valglisten. De skemaer har vi også med.

Ideen er at sikre, at dem der har lyst til at stemme i Danmark til Europa-Parlamentetsvalget ved at de kan. Jeg er lidt sent ude med annonceringen, da DSB skulle lokkes lidt for at vi ikke skulle betale for tilladelsen til for at stå på deres arealer, da det er længe inden 3 uger før valget. Derfor er det en helt partineutral event, hvor alle er velkomne.

Vi står der fra kl. 7.30-9.00 om morgenen og fra 1530-1700 om eftermiddagen med registreringsskemaer og måske endda et par kanelsnegle, som vi vist kan lide på begge sider af sundet.

Det ville være hyggeligt hvis du har tid og lyst til at være med. Tilmeld dig på http://doodle.com/q89swtxu67dxf6sv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *