Blander Folketinget sig nok i EU?

lego EU kort eu2012dk

Tit går diskussionen på om EU blander sig for meget i danske forhold, men blander danske politikere sig nok i EU? Kommunal- og regionspolitikere sidder i Regionsrådet og hvad laver de egentligt der? Men Folketinget, blander vores Folketingsmedlemmer sig nok i EU? Ved Folketinget nok om EU, så de kan kontrollere hvad regeringen gør og inddrage EU i deres hverdag?

Folketinget har ikke nok EU i hverdagen. Ryk EU-lovgivningen ud i fagudvalgene, hvor medlemmerne sidder. Meget lovgivning vedtages i samarbejde med de andre EU-lande. Folketingets politikere – især oppositionen – har en vigtig rolle i at holde skarpt øje med regeringen og dens forhandlinger med de andre EU-lande.

Folketingets Europaudvalg med 29 medlemmer kontrollerer den danske regerings EU-politik. EU-udvalget i Folketinget mødes ugentligt og gennemgår dagsordenerne for ministerrådet i den eller de kommende uger. Ministrene, sekunderet af et hold embedsmænd defilerer forbi og præsenterer Danmarks holdning til lovforslag og beslutninger.

Hvordan skal EU-udvalget være en oplyst modstander til regeringen på alt fra investeringer i vedvarende energi og energinet, kloning af landbrugsdyr, gebyrer til EU’s lægemiddelagentur, øget social inklusion af unge uden uddannelse, regulering af teleindustri, handelspolitiske forhandlinger, fredsforhandlinger i Mellemøsten og sanktioner mod Rusland?

Det er vigtigt, at Folketinget holder øje med, hvad regeringen beslutter sammen med de andre EU-lande i Ministerrådet. Det ligger bedst i udvalgene, som ved noget om det: EU-landbrug til landbrugsudvalget og EU-transport til transportudvalget. Læg derfor vedtagelsen af regeringens mandater til forhandling og beslutninger ud til fagudvalgene og stop at Europaudvalgets 29 medlemmer bare nikker til emner, de ikke har haft mulighed for at sætte sig ordentligt ind i.

Lovgivning i Danmark vedtages i samarbejde med EU, men det betyder ikke, vi skal have færre medlemmer af Folketinget, som Bertel Haarder forslog. Men det kræver, at flere i Folketinget skal vide mere om EU og beskæftige sig med, hvordan regeringen agerer i EU. Der er rigtigt og vigtigt politisk arbejde at lave i Folketinget, som der ikke bliver lavet nær nok af.

Kategori: , ,

Efterlad en kommentar