Retten til at bestemme over egen krop kan ikke tages for givet

 

Du og ikke staten skal bestemme over din krop og dit liv

Retten til at bestemme over vores egen krop og liv som kvinder er desværre ikke en ret, som vi kan tage for givet. Senatet i Alabama har netop besluttet, at forbyde abort medmindre kvindens liv er i fare. Kvinder og unge piger vil blive tvunget til at bære deres voldtægtsmands børn, også i tilfælde af incest.

Den ikoniske højesteretsdommer i USA Ruth Bader Ginsburg understreger, så er en beslutning om at få et barn centralt for en kvindes liv, velfærd og anstændighed. Når staten træffer den beslutning på hendes vegne, bliver hun behandlet som mindre end et voksent menneske med ansvar for hendes egne beslutninger. Kvinder er ikke en form for voksne børn og er i stand til at træffe afgørelser om deres eget liv.

Mennesker ved hvad der er bedst for deres eget liv og velfærd. Det gælder også kvinders ret til at træffe afgørelser over egen krop og liv. Egentlig troede jeg at vi havde haft denne her diskussion. Rødstrømperne lykkes med at få gennemført retten til abort.

Forbud eller umyndiggørelse – to sider af samme sag

I Radikale Venstre har vi grundlæggende den holdning, at et menneske har ret til selv at træffe beslutninger om sit eget liv. Nogle gange har man brug for hjælp til en beslutning, men det skal man ikke påtvinge. Vi skal som samfund aldrig tvinge folk igennem et system, hvor vi sætter tvivl om et så vigtigt personligt valg ved 3 instanser. Vejledningen bør tilbydes, og tilbydes reelt, men bør ikke være obligatorisk. Mødrehjælpen gør allerede en stor indsats.

I forskellige forklædninger foreslås afskaffelse af retten til abort. Når man foreslår tre obligatoriske samtaler før en kvinde kan træffe et valg om sit eget liv, mærker man at intentionen er det samme som altid, der skal ikke foretages aborter i Danmark. Og ja, jeg har hørt argumenterne om at partiet ikke længere er tilhængere af en afskaffelse af retten til fri abort. I stedet går man så åbenbart ind for en umyndiggørelse af kvinder.

Abort forsøges at gøres til et ikke-emne, mens man forsøger at afskaffe det i det skjulte, så får vi lyst til at skrive retten til at bestemme over egen krop ind i grundloven, som en demokratisk sikret rettighed.

Radikale Venstre lytter til videnskab og ikke til religiøse dogmer

Det er ikke kun retten til at bestemme over sin egen krop, som man ønsker at staten skal gøre sig til herre over. Retten til at definere sin familie og hvem man lever sammen med er også under pres, hvis ikke vi passer på. Første kampplads er fertilitetsbehandling. Skal det kun være til hetroseksuelle (kirkeligt) viede par, eller må vi andre også være med som regnbuefamilier og solomødre? Radikale Venstre mener, at muligheden for at få børn ikke skal være afhængig af religion, køn, om man er til kvinder, mænd eller begge dele, om man er et par eller alene.

Frihed – også som kvinde – til at vælge sit eget liv for alle i Europa

Foreløbigt kan vi måske nøjes med at trække på smilebåndet. Desværre er det en aktuel kamp for mange borgere i vores europæiske nabolande, som Polen, Italien, Portugal, Spanien. Ser man til Alabama i USA står det endnu værre til. Her er abort netop blevet forbudt, selv ved voldtægt eller incest og læger risikerer 15 års fængsel. Desværre ser det ud til, at flere amerikanske stater vil følge trop.

I andre lande er retten til selv at definere sin familie og sin kærlighed under pres og konservative bevægelser med støtte fra konservative kræfter i USA, forsøger at skrive andre familieformer end den hetroseksuelle kernefamilie ud af forfatningerne. Det gælder også i Danmark, hvor Kristendemokraterne grundlæggende er modstandere af disse liberale rettigheder. Det er forsøgt ved folkeafstemninger i Slovenien og Rumænien. Vores grundlæggende rettigheder er ikke op til debat og skal ikke forsøges fjernet ved en folkeafstemning.

Vi må og skal sikre lige rettigheder for alle europæiske befolkninger – baseret på de grundlæggende liberale tanker. Vi er kommet videre end statsledere som ignorerer befolkningens krav om selv at kunne bestemme over eget liv.

Husk, der er håb med sejre i Polen, Rumænien, Slovenien og Irland.

Husk, der er også håb. Befolkningen i Polen og på tværs af Europa forsvarede kvindernes ret til abort i Polen. Befolkningen i Irland sidste år stemme for at fjerne abortforbud fra sin forfatning. Retten til abort er friere og uden umyndiggørelse i lande som Sverige, Norge og Nederlandene. Det er en kamp vi skal fortsætte fordi retten til at bestemme over vores egen krop og liv som kvinder er desværre ikke en ret, som vi kan tage for givet.

De vundne sejre skal fejres ved Priden gennem Aarhus den 1. juni. Kampen for frihed og retten til at bestemme over egen krop og liv, kæmpes i stemmeboksene den 26. maj og den 5. juni.

Hanne Roed, FT-kandidat for Radikale i Vestjylland & Karen Melchior, FT-kandidat for Radikale i Østjylland

Efterlad en kommentar