Radikalt – Januar 2020: “Det skal jeg knokle med i 2020”

Hvad skal jeg kæmpe for i 2020?

Jeg er først og fremmest optaget af tech-spørgsmål. Så inde hos TeamKaren ser vi frem til lovgivningsarbejdet omkring kunstig intelligens, og hvordan vi regulerer de store tech-platforme.

Den nye EU-kommission har lovet at offentliggøre en langsigtet strategi inden for det digitale område, inden kommissionen fylder hundrede dage. Ambitiøst! Men vores arbejde med kunstig intelligens begynder langt inden, den færdige strategi lander på mit skrivebord. Mens vi de seneste par måneder har fået kontoret helt på plads, har vi forberedt os de spørgsmål, vi kommer til at beskæftige os med i det nye år.

Kunstig intelligens er et kontroversielt emne. Lige nu er et af de store stridspunkter, hvordan vi overhovedet vælger at definere kunstig intelligens. Et andet centralt spørgsmål vedrører såkaldt ‘data mining’.

For at en kunstig intelligens kan blive klogere, skal teknologien have adgang til enorme mængder data – ofte persondata. Spørgsmålet er så, hvordan vi fra EU’s side sikrer, at vi både kommer virksomhederne i møde og giver dem adgang til den data, de har brug for, mens vi samtidig sørger for at beskytte europæeres ret til privatliv og anonymitet.

Og netop datarettigheder leder os naturligt over til det andet emne, jeg kommer til at beskæftige mig med i det nye år: Tech-platforme. Google og Facebook har vokset sig så store, at de kommer til at definere selve markedet. Det går ikke, at nogle virksomheder har så uforholdsmæssigt stor magt. Så for at sikre, at det er os, der regulerer platformene, og ikke omvendt, skal EU sætte krav. Før vi kaster os over lovgivningsarbejdet, er der dog nogle spørgsmål, vi er nødt til at stille os selv: Hvem har ansvar for indholdet, der ligger på platformene? Er Facebook postbudet, konvolut-producenten eller avis-redaktøren?

Som det står nu, er det platformene selv, der udfører selvjustits. Men det er uholdbart. Jeg synes ikke, at det skal være platformene som Youtube og Instagram, der selv afgør, hvad der er passende og upassende indhold. EU skal lave klare retningslinjer for, hvem der har ansvar for hvad på platformene.

Jeg glæder mig til at kæmpe den radikale sag i EU sammen med Morten i det ny år.

Kategori: , , ,

Efterlad en kommentar