Hvorfor gemmes dine ulovligt indhentede sundhedsoplysninger fra Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) i Rigsarkivet?

data_5

Igennem syv år har de danske myndigheder ulovligt indsamlet sundhedsoplysninger på alle borgere hos deres praktiserende læger. Indsamlingen af data er et åbenlyst brud på lægernes tavshedspligt og på tillidsforholdet patient og læge imellem, og databasen er da også kendt ulovlig og krævet slettet.

Hvis man ser på persondataloven, så skal den dataansvarlige kun slette “urigtige eller vildledende” oplysninger, men der står ikke noget om ulovligt indsamlede data i loven… Hvis man til gengæld ser på DG Justice’s hjemmeside, så oplyser de, at “inaccurate, or was processed illegally”, you are entitled to bl.a. “ask the data controller in question for the data to be corrected, erased or blocked.”

Jeg forstår ikke, hvorfor det er umuligt at bevare oplysningerne om ulovlighederne ved indsamlingen af sundhedsdata uden at bevare data. Det er ikke udtryk for et totalitært samfund, at ønske at beskytte folk mod at deres data er ulovligt indsamlet. Jeg forstår ikke hvorfor det er blevet besluttet, at personfølsomme data skal overgives til Rigsarkivet og “bevares” for eftertiden. Det må da kunne gøre på en anden og bedre måde?

Ønsker du ikke at dine private samtaler og behandlinger hos din læge skal være offentlig eje – om 230 år, men stadig det handler om principper – kan du skrive til Region Syddanmark og bede om at få slettet din data. Du kan finde en vejledning hos Tux Tech.

Du kan læse yderligere om sagen her hos DenOffentlige. Det kan allerede være for sent at få slettet dataen, eftersom Kulturministeriet vil bringe sagen videre allerede i morgen, men i det mindste kan en afmelding kan ses som protest.

1 Comments

  1. Jesper Lund den 25. marts 2015 kl. 1:54

    “men der står ikke noget om ulovligt indsamlede data i loven”

    Jo, PDL § 37.

Efterlad en kommentar