EU’s reklamebudget… eller EU’s budget?

posters in Leeds

Jeg forsøgte at komme i dialog med Kasper Elbjørn om hans kronik om kampen for et borgerligt Europa. Men kunne ikke få svar på mine spørgsmål om kilderne bag de få fakta, som han fremhæver som grundlag for sine pointer. Men så er det godt at han er så retorisk dygtig.

Jeg kan virkeligt godt lide titlen. Det er så enormt vigtigt, at vi holder op med at tale for og imod EU, men koncentrer os om hvilket Europa, som vi ønsker. Ligesom nationalt er regulering ikke bare regulering, den form og det niveau for regulering, som vi ønsker er udtryk for vores politiske overbevisning. Jo før det trænger igennem i EU-debatten desto før kan vi vælge politikere, som føler de gør et reelt arbejde i Europa-Parlamentet frem for at koncentrere sig om den nationale politiske scene og hvordan de kan komme tilbage til den.

Elbjørns tal blev allerede eftertrykkeligt modbevist af hans partifælle, som han første valgkamp sammen med optil EP-valget i 2009, Anne E. Jensen. EU har (naturligvis) ikke et større reklamebudget end Coca Cola.

Men hvordan kunne EU informere og markedsføre sig bedre og måske billigere?

Skær ned på mængden af publikationer, som bliver delt ud i EU informationspunkter, og på mærkelige tegneserier, som forklarer arbejdet i EU institutionerne.

Giv flere personer i institutionerne myndighed til at udtale sig om deres arbejde. I nutidens informationsmiljø med mere og mere personaliserede og personlige informationer er det uholdbart at fastholde, at alene pressemedarbejdere kan udtale sig. DG Connect har f.eks. decentraliseret deres webkommuniation sådan at hele DG’en kommunikerer og ikke kun presseafdelingen.

Kommuniker med udgangspunkt i dine brugere. Og nej, brugeren er ikke den person, som har skrevet pressemeddelelsen, men den borger, som ikke kender sagsområdet og ønsker oplysninger uden nødvendigvis at vide hvor man skal lede for at finde det. Gør det nemt og instinktivt at finde oplysningerne.

Overvej om udstationeret personale på Kommissionen og Parlamentets delegationskontorer nødvendigvis skal have det lokale sprog som modersmål eller et niveau tæt herpå. Lokalt ansat personale vil kunne bidrage med lokalkendskab og kolorit mens det udsendte personale kunne bidrage med et syn på landet udefra.

EU institutionernes kommunikation kan bestemt forbedres. Debatten optil EU skal kunne kritisere EU. Det var ikke Kasper Elbjørns kritisk af EU, som blev kritiseret. Det var hans mangel på kritisk sans da han udvalgte tal og information som grundlag for sin kronik.

Kategori: , ,

Efterlad en kommentar