Fælles front mod Europa-Parlamentets flyttecirkus

Hafner og Fox Single Seat

Häfner and Fox at A Roadmap towards a Single Seat seminar organised by ALDE: Countdown to the 2014 European Parliament Elections

Morten og Morten havde fundet en ting, som de var enige om: Flyttecirkuset mellem Bruxelles og Strasbourg må stoppe. Så langt så godt. Det er der ikke mange medlemmer af Europa-Parlamentet som er uenige i, faktisk er der ikke mange danskere i det hele taget, som er uenige idet. Der er som bekendt intet nyt under solen, Jeppe Kofod havde fået en ligende  ide og sendt en mail tidligere på dagen til spidskandidaterne.

Det medførte en noget uskøn dialog på Twitter om hvem der havde fået ideen først.

Der er allerede et europæisk initiativ, som hedder SingleSeat.EU (hjemmesiden er dog lidt i udu, og man kan ikke komme til at pt. underskrive valgløftet om at ville arbejde mod ét arbejdssted for Parlamentet).

Sidste år vedtog Europa Parlamentet i november 2013 en fælles beslutning på initiativ af britiske Konservative MEP Ashley Fox og tyske Grønne MEP Gerard Häfner.

Der er ikke meget mere som Europa-Parlamentet kan gøre selv. Der er brug for at EU’s medlemsstater laver om på traktaten. Så skal vi ikke slutte “borgfred” og være enige om, at:

“Hvis vi vælges som medlemmer af Europa-Parlamentet i maj 2014, lover vi at arbejde for større effektivitet. Vi kræver en ende på arrangement med Europa-Parlamentets tre arbejdssteder.

Europa-Parlamentet skal fuldt ud have mulighed for at tilrettelægge sit arbejde herunder fastsættelse af mødekalender og placeringen af sit sæde. Et stærkt flertal i det siddende parlament vedtog i november 2013 en fælles beslutning herom på initiativ af britiske Konsverative MEP Ashley Fox og tyske Grønne MEP Gerard Hafner.

Vi ønsker, at Parlamentet indleder en traktatændringsprocedure for at ændre forpligtelsen til at afholde 12 årlige plenarsamlinger i Strasbourg. Parlamentets logiske sæde er samlet i Bruxelles.”

Man kan også se på at reducere antallet af mødedage i Strasbourg, som foreslået af Morten og Morten.

En anden ide er at undlade at tage til Strasbourg, så Parlamentet ikke er beslutningsdygtigt, men det vil man af forskellige årsager nok have vanskeligt ved at samle tilstrækkeligt folk til at støtte.

Problemet er, at det reelt afhænger af om man kan få præsident Hollande i Paris med på ideen, da Frankrig ønsker at fastholde Europa-Parlamentet i Strasbourg og har mulighed for at forhindre den nødvendige traktatændring, som er nødvendig for at forhindre det. 

Hvordan man får Hollande og Frankrig overbevist, se det er et helt andet spørgsmål, men SingleSeatEU, har da et forslag:

Hvis du vil vide mere, om hvorfor det er håbløst med to arbejdssteder for Europa-Parlamentet, så se SingleSeat’s video:

Kategori: , ,

Efterlad en kommentar