Digitale børn, åbne sløjdlokaler og cirkulær økonomi

Voksne og unge skal også have muligheden til at blive dygtigere til digitalt håndværk. Det digitale er også vigtigt for den cirkulære økonomi og brug af klodens ressourcer. Børnene i Københavns skoler skal have digitale kompetencer, som kodning, og digital dannelse integreret i undervisningen. De skal være digitale skabere og ikke bare passive forbrugere.

Det digitale skal kobles med fysisk produktion i skolerne. Derfor skal børnene udover en forståelse for hvad der sker bag skærmen, bruge 3D-printere, laserskærere, CNC fræsere og andet digitalt styret værktøj, sådan at de kan gå fra ide til produkt i sløjdlokalerne.

Inviter København ind i sløjdlokalerne

Vi skal vende vrangen ud på sløjdlokalerne og invitere verden ind på skolerne. Åben Skole gør det muligt for at lokale virksomheder, foreninger  samarbejder med lærerne om undervisningen. Så digitale eksperter bidrager til undervisningen.

Vi skal åbne sløjdlokalerne op for alle udenfor skoletiden og gøre dem til bydelenes samlingspunkt for digitalt håndværk og kreativitet. Disse værksteder skal udgøre et netværk for hobbyprojekter, så alle kan udvikle og teste deres ideer. De skal komplementeres af et kommunalt netværk af større værksteder i samarbejde med den voksende Makerspace bevægelse, hvor større hobbyprojekter kan udvikles. Det kan give grundlag for nye socialøkonomiske virksomheder eller produktion i København.

Det giver mulighed for et netværk af opfindere og iværksættere, der skaber nye ting måske for mange måske bare for dem selv. Måske kommercielt, måske bare til julegaver. Ved at støtte værksteder, FabLabs og MakerSpaces samt at stille FabLabs til rådighed, som del af kultur og unge tilbuddene.

København har allerede et eksisterende FabLab i Valby, og ved Københavns museer inde i Stormgade 20. Det vil koste ca. 1,75 mio at etablere ‘fab-labs’ på fire kulturinstitutioner, og driften vil koste ca. 2,7 mio årligt ved fuld belægning. Dem, der skal stå for værkstederne kan uddannes i CPH FabLab og i samarbejde med BUFX (Børn og Ungeforvaltningens eXperimentelle enhed, der er ved at etableres i Valbyhallen.

Digital og cirkulær økonomi

København skal have lokal og cirkulær produktion og være med i FabCity Global Initiative. Der er allerede et arbejde i gang hos Danmarks Design Center og Københavns Kommune herom. Det giver mulighed for at få data og viden fra hele verden til København for at lave lokal produktion, der er tilpasset til netop dig og ikke 9.999 andre næsten som dig, og som er lavet ud fra materialer, der allerede er tilstede i København.

I stedet for at brænde alle vores ressourcer af skal vi gøre det nemt for borgere og virksomheder i København at levere ressourcerne til genbrug. Det kræver også at Københavns Kommune for lavet de samme regler for sortering af ressourcer hos erhverv som hos private. Ude hos firmaer og kontorer smides der alt for meget til forbrænding , som kunne have været genbrugt.

Læs mere om cirkulær økonomi og det digitale hos baltic-course , som er ved at lancere et projekt herom.

Efterlad en kommentar