Valg til Europa-Parlamentet – spørgsmål og svar

Hvornår kan man stemme til Europa-Parlaments-valget i Danmark?

Valget bliver søndag den 25. maj 2014. Valgstederne er normalt åbne fra kl. 9.00 til kl. 20.00.

Du har mulighed for at brevstemme på politistationer og danske ambassader i udlandet. Husk når du stemmer på en ambassade skal du gøre det i tilstrækkeligt god tid, så de kan nå at sende din stemme hjem til Danmark.

Se mere fra Økonomi- og indenrigsministeriet:

Brevstemmeafgivning i udlandet

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem og være modtaget i din tidligere bopælskommune, inden afstemningen på valgdagen begynder kl. 9.

Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Hvem kan stemme?

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Hvis du har dansk indfødsret og bor i et af de øvrige EU-lande, kan du tidligst 5 måneder og senest 6 uger inden valget søge om at blive skrevet op på den særlige valgliste for EP-valget. Se: https://karenmelchior.eu/valgret-til-europa-parlamentsvalget-for-udlandsdanskere/

Hvornår var det seneste valg?
Det seneste valg til Europa-Parlamentet blev afholdt søndag den 7. juni 2009.

 

 

Karen på Twitter