Hvorfor partipolitik?

Medlemsskaren for politiske partier har generelt været nedadgående de sidste mange år i Europa. Man får indtryk af, at politik er kommet til at handle mere om enkeltsager og personer end hvordan vi skal skabe det samfund, som vi ønsker at leve i. Uanset, at medierne fremstiller politik som et spil eller en soap-opera mellem egoistiske individer. Uanset, at der kommer flere og flere muligheder for at engagere individer direkte i enkeltsager og politiske emner gennem internet og elektroniske netværk. Så er vores demokrati og demokratiske institutioner grundlagt på, at politikere samarbejder i partier, som de opstiller sammen med til valg, og arbejder sammen i mellem valgene.

Derfor kan man ikke reelt ændre vores samfund uden at være aktiv inden for partipolitik. Derfor valgte jeg at melde mig ind i et politisk parti, og meldte mig ind i Det Radikale Venstre.

Efter at have boet i Storbritannien i næsten fire år og Frankrig halvandet år er jeg nu tilbage i København, hvor jeg arbejder i Udenrigsministeriet. Da jeg kom hjem til Danmark besluttede jeg mig for at engagere mig for alvor i Det Radikale Venstre.

Jeg blev aktiv i Det Internationale Udvalg og særligt arbejdet med EU-politikken. Efter deltagelse i Nytårstævne og i kommunalvalgskampagnemøder fik jeg mere blod på tanden. Jeg deltog i Kongens Enghave, Vesterbro og Valby’s generalforsamling, hvor jeg blev valgt ind i bestyrelsen, og til at sidde i Vesterbro Lokaludvalg. Bydelen var vært for Hovedstadens Radikale Venstres årsmøde, hvor jeg blev valgt ind i Hovedstaden Hoved-Bestyrelse.

Men det var jo stadig det europæiske, som jeg brændte for… Efter at have talt med folk, der var mere erfarne og klogere end mig, begyndte jeg at overveje at stille op til valget til Europaparlament. Jeg fandt ud af hvordan og hvorledes man skulle gøre og snakkede med endnu flere folk. Ved deadline havde jeg 50 stillere og jeg er nu en del af kandidatholdet for Det Radikale Venstre til EP-valget i 2014. Der er endnu lidt intern proces frem mod valget, som du kan læse om her. (mangler link)

Det lyder alt sammen som en lang tør liste af udvalg og bestyrelser, men bag gemmer sig en søde, kloge og interessante folk – og en masse politik. Jeg glæder mig til resten af rejsen og til at fortælle om det hele her!

Karen på Twitter