EP Spidskandidatur Radikale Venstres Landsmøde 2018

FREMAD SAMMEN Vi skal begynde med at støtte medlemslandene i den grønne omstilling, med at indgå migrations- og handelsaftaler med EU’s nærområder og med at tøjle techgiganterne så de arbejder for samfundet –og  ikke omvendt.

Jeg hedder Karen Melchior. Jeg er europæer. Mere end nogensinde hører vi til i Europa.

EU er et værdifællesskab og et fredsprojekt. I dag har vi haft fred i 70 år i Europa. Fællesskabet har tjent os godt, og vi skal værne om det. Huske hinanden på, at EU er mere end indre marked, regulering og toldunion.

SAMMEN STÆRKEST med passion for Europa vil jeg føre valgkampen med dig, på gaden, på nettet og i tæt dialog. Jeg har leveret resultater over forventningerne, til de valg jeg har deltaget i, til gavn for de radikale. Jeg har leveret personlige resultater til gavn for Radikale betydeligt over forventningerne ved de valgkampe, som jeg har deltaget i. Det kan og vil jeg gøre igen.

Vi begynder her:

Støtte medlemslandene i den grønne omstilling

Gennem EU sætter vi krav til, hvordan vi sikrer den grønne omstilling, og her skal vi naturligvis alle levere. Men vi skal samtidigt støtte medlemslandene i arbejdet. Hvis hele byer mister deres levebrød når kulminen lukker, bør EU træde ind. Vi skal gøre grøn omstilling til et klart kriterium for modtagelse af regional udviklingsstøtte. 

Indgå migrations- og handelsaftaler med EU’s nærområder
En ambitiøs migrationspolitik for Europa skal sikre, at ulovligt indrejste migranter sendes tilbage. Løsningen for at forhindre ulovlig migration er lovlig migration. Det vil også sikre bedre livsvilkår og velfærd for Europas befolkninger.

Frihandel og samarbejde i EU har sikret fred i Europa. Et stærkt EU med gode relationer til resten af verden sikrer stabilitet og fred.

Tøjle techgiganterne så de arbejder for samfundet – ikke omvendt.
Teknologien forandrer vores hverdag, samfund og demokrati. Når techgiganterne ser stort på vores privatliv, data og skattebetaling mens de monopoliserer markedet, skal vi handle. Nettet skal være åbent, frit og til gavn for de små, innovation og for de nye ideer.

Jeg tror – stadig – på Europa

Europa er vores nøgle til at forandre verden til det bedre. Danmarks indflydelse vokser med Europa. Vi er stærkere sammen end hver for sig. Vejen til en bæredygtig og sikrere verden går gennem EU. Det samfund, som vi ønsker for Danmark, de krav, vi stiller til os selv og til hinanden, skal vi kæmpe for i EU. Vi kan gøre meget inden for de eksisterende rammer i EU – og meget kan gøres bedre, hvis vi har modet til at gøre det.

Jeg tror på Europa. Derfor er den europæiske dimension central for mine politiske aktiviteter, og jeg stiller nu op som spidskandidat for Radikale Venstre til Europaparlamentsvalget i 2019.

Rejseleder for Radikal delegation til Bruxelles

Som spidskandidat kan jeg sikre et godt Radikalt valg den 26. maj 2019
Mine resultater fra tidligere kampagner har vist, at jeg kan løfte ansvaret ved at stå i front ved valgkampen til Europa-Parlamentet. Ved gentagne valg har jeg leveret betydeligt over forventningerne. Det vil jeg kunne gøre igen. Det har vi brug for, at Radikale gør i 2019, sådan at vi får et Radikalt mandat i Europa-Parlamentet igen.  

Jeg er stadig et friskt ansigt på den nationale politiske scene – det kommer jeg også til at være i Europa-Parlamentet. Jeg har den baggrund og professionelle erfaring, som arbejdet kræver, og jeg vil gå til opgaven med masser af energi, ideer og engagement.

Med mig som Radikale Venstres spidskandidat, får du en energisk og engageret kandidat, der vil prioritere samarbejdet med dig mellem valgene – fordi Danmarks europæiske parti skal være europæisk engageret på alle niveauer. Radikale Venstre skal sikre, at den Europæiske Union bevæger sig i den rigtige retning og fornyer sig, med din medvirken og med din hjælp.

Jeg blev i 2014 valgt som første suppleant til EU-parlamentet Jeg tror på, at Europa er vores nøgle til at forandre verden. Danmarks indflydelse vokser med Europa. Vi er stærkere sammen. Vejen til en bæredygtig og sikrere verden går gennem EU. Det samfund, som vi ønsker for Danmark, de krav, vi stiller til os selv og til hinanden, skal vi kæmpe for i EU. Vi kan gøre meget inden for de eksisterende rammer i EU – og meget kan gøres bedre.

Derfor tror jeg på EU. Som dansk diplomat i mere end 10 år har jeg set, at det europæiske samarbejde er nøglen for Danmark til at ændre verden. Derfor er det europæiske centralt for mine politiske aktiviteter, og jeg stiller nu op som spidskandidat for Radikale Venstre til Europaparlamentsvalget i 2019.

Jeg blev i 2014 første suppleant til Europa-Parlamentet, selvom jeg var ny som kandidat og i partiet. Efter EP-valget i 2014 blev jeg opfordret til at stille op til Folketinget og har siden december 2014 været folketingskandidat for Horsens i Østjyllands storkreds. Jeg blev i 2017 valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation, og nu ønsker jeg at blive Radikales spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget. Det er vigtigt for mig, at Radikale stiller med så mange kvalificerede kandidater så muligt til alle valg – ellers bliver den radikale holdning ikke hørt.

Mine gode resultater ved valgene tror jeg stammer fra, at jeg opleves som en klar og markant radikal stemme, som folk kan huske efter en debat. Jeg har et stærkt netværk via de sociale medier både Twitter og Facebook, hvor jeg aktivt tager del i debatten og promoverer Radikal politik.

Coffee with Karen

Billede taget af Amanda Thomsen på Sweet Treat, Christianshavn

Bred faglig erfaring med Europa og stort politisk engagement med det Radikale bagland
Med 10 års professionel erfaring fra Udenrigsministeriet, hvor jeg bl.a. har arbejdet med EU-politik, handelspolitik, fulgt udviklingen i Mellemøsten og Nordafrika tæt, bl.a. under det arabiske forår, fulgt arbejdet med demontering af det syriske regimes kemiske våben samt været diplomat for Danmark i udlandet, har jeg en stor faglig ballast, jeg kan trække på.

Trods dette, er jeg stadig at betragte som ny på den nationale politiske scene. Jeg kommer også til at være ny i Europa-Parlamentet, men jeg har den baggrund og professionelle erfaring og ballast, som arbejdet kræver. Jeg vil gå til arbejdet med masser af energi og ideer.

Jeg har desuden allerede et bredt netværk med vores progressive allierede i den liberale gruppe, ALDE, både blandt de folkevalgte og blandt partiorganisationer, hvilket jeg har etableret gennem mit formandskab for Dialogforum for Europapolitik, men også gennem mit meget aktive europæiske engagement. Jeg har et således et aktivt netværk, som jeg har kunnet trække på bl.a. for at sikre Morten Østergaards og Sofie Carsten Nielsens deltagelse ved et stort vælgermøde i Paris under Macrons præsidentvalgkamp.

Jeg blev i 2014 første suppleant til Europa-Parlamentet, selvom jeg var ny som kandidat og i partiet. Efter EP-valget i 2014 blev jeg opfordret til at stille op til Folketinget og har siden december 2014 været folketingskandidat for Horsens i Østjyllands storkreds. Jeg blev i 2017 valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation, og nu ønsker jeg at blive Radikales spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget. Det er vigtigt for mig, at Radikale stiller med så mange kvalificerede kandidater så muligt til alle valg – ellers bliver den radikale holdning ikke hørt.

Mine gode resultater ved valgene tror jeg stammer fra, at jeg opleves som en klar og markant radikal stemme, som folk husker efter en debat. Jeg har et stærkt netværk og god genklang via de sociale medier både Twitter og Facebook, hvor jeg aktivt tager del i debatten og promoverer Radikal politik.

Fra mit arbejde i landsorganisationen kan jeg nævne, at jeg har I landsorganisationen har jeg været medlem af Københavns Storkredsbestyrelse siden 2013, hvor jeg også blev valgt som suppleant til- og siden medlem af Hovedbestyrelsen fra 2013 til sommeren 2018. IJeg blev i samme årrække blev jeg valgt ind i skrivegrupper for holdningspapirerne om persondata, deleøkonomi, samt til det europapolitiske programudvalg. Jeg var medlem af internationalt udvalg i 2013-2014. Samlet set har jeg i Radikale været aktiv – ikke kun lokalt men i hele landet. Det brede engagement i Radikale Venstre har givet mig en stor berøringsflade med de radikale græsrødder. Jeg har derfor et godt kendskab til medlemmernes ønsker og holdninger.

Med mig som Radikale Venstres spidskandidat, får du en energisk og engageret kandidat, der vil prioritere samarbejdet med dig mellem valgene – fordi Danmarks europæiske parti skal være europæisk engageret på alle niveauer. Radikale Venstre skal være med til at sikre, at den Europæiske Union bevæger sig i den rigtige retning med din medvirken og med din hjælp.

Karen på Twitter