Københavns børn skal være digitalt kreative!

Vi skal styrke børnenes digitale kreativitet. Vi skal vende vrangen ud på sløjdlokalerne. Vi skal invitere verden ind på skolerne og gøre dem til bydelenes samlingspunkter for digitalt håndværk og kreativitet. København skal være dygtigst til at udnytte det digitale for at skabe en bedre verden. Global viden og åbne data giver os mulighed for udvikle kreative løsninger og innovative virksomheder.

Digitale Børn
Digitale kompetencer og dannelse. Hverken digitale forbrugere eller pensum papegøjer – vores børn skal selv tænke og skabe.Åben Skole gør det muligt for at virksomheder og lærerne at samarbejde. Børnene skal lære med konkrete eksempler fra virkeligheden jeg vil bruge det digitale mens det digitale breder s Vi skal vende vrangen ud på sløjdlokalerne og invitere verden ind på skolerne. København skal være dygtigst til at udnytte det digitale for at skabe en bedre verden. Global viden og åbne data giver os mulighed for udvikle kreative løsninger og innovative virksomheder. Det begynder i skolen.

Fablabs, Makerspace og Coding Class er rigtig gode initiativer, som alle Københavns børn, som netop skal være for alle og til alle. Vi skal sikre tid og plads til lærernes kompetenceudvikling og frihed til at arbejde med praksis på nye måder. Vi skal “udvikle mere innovative og kreative læringsmiljøer, som omsætter digitale mediers potentiale til ny pædagogisk praksis” https://twitter.com/finduddannelse/status/915209058495471616

Digital København til fordel for københavnerne 
Borgerne i København skal have det bedste ud af det digitale – uden at betale med vores privatliv. Åbne digitale platforme giver mulighed for sammen finde de bedste løsninger for dig og at vi sammen udvikler vores by.
Når vi i København går videre med smart city tanken, så er det vigtigt at vi allerede i designfasen tænker privatliv og data(mis)brugsminimering ind. Vi kan gøre rigtig meget godt for både borgere, klima, miljø og administrationen med digitale processer, men vi skal passe på at vi husker at tænke på mennesket og borgerens tillid først. Tankerne bag Copenhagenletter 2017 bør ikke kun anvendes af private, men også når Københavns kommune udvikler (eller køber) digitale løsninger.

Vi skal bruge digitale muligheder for at give borgeren eller borgerens bisidder mere kontrol med deres egen situation fx ift. skole, social og bolig.

Administrationen skal åbnes og flere offentlige data stilles til rådighed, så vi alle er med til at forme byen. Vi skal sikre at kommunen bruger it til at åbne sig op for borgerne for mere kontrol gennem åben data og bedre fremstilling af data. Se fx Buhl & Eriksen projekt for Politiken om kommunernes budgetter. Det burde laves og lægges på Københavns Kommunes hjemmeside. Arbejdet i lokaludvalgene kan også åbnes meget mere op, hvis der blev afsat lidt flere ressourcer til at sikre en inddragende og åben kommunikation.

Vi skal bruge borgerne til at bevare og beskytte værdierne i vores by. Vi er alle en uudnyttet arbejdskraft, der kan give besked når noget går galt. Vi har allerede Giv et Praj siden og app’en, men lad os arbejde videre med den tankegang og åbne den op. Vi har (langt om længe) fået en første træpolitik i København, lad os lave et “træernes wikipedia”: Kortlægge byens træer for, at vi sammen kan beskytte dem ved at give besked til byens gartnere, så vi i tide kan sikre en grønnere by med stærke levedygtige træer

Digital og Cirkulær Fremtid i København
Voksne og unge skal også have muligheden til at blive dygtigere til digitalt håndværk. Vi skal bl.a. åbne sløjdlokalerne op for alle udenfor skoletiden og gøre dem til bydelenes samlingspunkt for digitalt håndværk og kreativitet. Disse værksteder skal udgøre et netværk for hobbyprojekter, så alle kan udvikle og teste deres ideer. De skal komplementeres af et kommunalt netværk af større værksteder i samarbejde med den voksende Makerspace bevægelse, hvor større hobbyprojekter kan udvikles. Det kan give grundlag for nye socialøkonomiske virksomheder eller produktion i København.

Det giver mulighed for et netværk af opfindere og iværksættere, der skaber nye ting måske for mange måske bare for dem selv. Måske kommercielt, måske bare til julegaver. Ved at støtte værksteder, FabLabs og MakerSpaces samt at stille FabLabs til rådighed, som del af kultur og unge tilbudene. København har allerede et eksisterende FabLab i Valby, og ved Københavns museer inde i Stormgade 20. Det vil koste ca. 1,75 mio at etablere ‘fab-labs’ på fire kulturinstitutioner, og driften vil koste ca. 2,7 mio årligt ved fuld belægning. Dem, der skal stå for værkstederne kan uddannes i CPH FabLab og i samarbejde med BUFX (Børn og Ungeforvaltningens eXperimentelle enhed, der er ved at etableres i Valbyhallen.

København skal have lokal og cirkulær produktion og være med i FabCity Global Initiative. http://bit.ly/2yt1ZXV, der er allerede et arbejde i gang hos Danmarks Design Center og Københavns Kommune herom. Det giver mulighed for at få data og viden fra hele verden til København for at lave lokal produktion, der er tilpasset til netop dig og ikke 9.999 andre næsten som dig, og som er lavet udfra materialer, der allerede er tilstede i København.

I stedet for at brænde alle vores ressourcer af skal vi gøre det nemt for borgere og virksomheder i København at levere ressourcerne til genbrug. Det kræver også at Københavns Kommune for lavet de samme regler for sortering af ressourcer hos erhverv som hos private. Der smides alt for meget til forbrænding, som kunne have været genbrugt ude hos firmaer og kontorer.

Karen på Twitter