København starter med mennesket

Jeg vil et København, hvor ingen står uden for fællesskabet. I dag har alt for mange svært ved at være en aktiv del af fællesskabet. I dag har alt for mange mistet kontrollen med deres eget liv. De sidder fast i systemer og apati. De ender udenfor uden en plads i fællesskabet.

København skal tage imod det skæve med åbne arme og omfavne alle. København skal være en by hvor vi har plads til mennesker og særligt de unge, som ikke lige passer ind eller lever op til de stadigt højere krav og forventninger. København skal være en by, hvor vi ikke peger fingre, men i stedet ser hinanden i øjnene med respekt. København har alternativer til den snorlige vej. København er et bredt fællesskab, som vi alle er med til at forme.

Særligt skal vi passe på de unge. Hvis først man føler sig fortabt og opgivet er det svært at komme ind i fællesskabet igen og frustrationerne kan vokse sig store. De er helt afgørende for den fremtid, som vi i fællesskab går i møde. Ejerskab over eget liv og medindflydelse på samfundet er essentielt for at undgå frustrationerne tager overhånd.

København starter med mennesket

På alle områder ønsker jeg, at vi tager udgangspunkt i hinanden, i fællesskabet og i mennesket.

By for mennesker
Vores byudvikling skal være med fokus på, at det skal være en by som er rar at leve i som menneske. Ikke en by, som er rar at køre igennem i en bil. Vores by skal være i menneske-skala. Ikke i bil-skala. Vi skal starte med at sikre liv i København, først sikre mulighed og plads til liv i København – også tænke på bygningerne og vejene. Byen skal være et sted, som vi har lyst til at være i – ikke bare skynde os igennem. Det skal være en oplevelse at gå igennem byen. København skal ikke bare være noget der skal gøres igennem. Vigtigere at København er en god by at leve i end det er en god by at køre i.

Bygherrer skal holdes op på deres løfter ved præsentation af projekterne. Vi skal blive bedre til at følge projekterne til dørs. Vi skal sikre, at der er liv i Københavns gader – og at mennesker ønsker at opholde sig der. Der skal ikke længere være lange stræk af døde gader, hvor man går langs tomme golde flader. Vi skal stille krav om at stueetagerne i åbnes op for gaden, at der er aktiviteter, som involverer mennesker og drager dem ind. Der skal være erhverv, kontorer, restaurationer, institutioner i stueetagerne der kombineres med boliger på etagerne. I gadeplan skal der være visuelt liv i form af kunst og beplantning. På hvert sted skal man kunne se en plads og en bænk, hvor man spontant og uden forbrug at sætte sig og nyde byen eller blot hvile sine ben.

Natur og grønt i København
Mennesker har brug for natur og for grønt. Grønne områder, buske, blomster og træer er vigtigere end parkeringspladser og havnetunnler. Det er vigtigere at bevare natur og vand tæt på mennesker end at leve op til løfter givet til investorer for år tilbage. Når først vi bygger byen til kommer naturen ikke tilbage. Træpolitikken for København har været en af de store Radikale sejre de sidste 4 år. Det skal være slut med at fælde træer fordi det er nemmere end at beskytte og bevare de træer vi har i byen.

København er vores by
Byrummet skal være offentligt og ikke privatiseres af “gated communities”, private afskærmninger og lukkede kontor- og butiksfacader. Byens rum er fælles rum, som vi alle skal have glæde af. Vores byrum skal gives kærlighed, så vi har lyst til at være i dem. Vores by skal holdes vedlige – når ting går i stykker skal de repareres.

København er et fællesskab
Vi er gode naboer i København
Gode naboer kender hinanden. Gode naboer stiller krav om at vi tager hensyn til hinanden. Gode naboer lytter til hinanden. Gode naboer hjælper hinanden. Gode naboer giver plads til hinanden. Hvis teenagerne teer sig og larmer i parken med musikanlæg, så går vi ned og taler med dem, så der både kan være fest og nattesøvn. Der skal skabes plads til os alle i København.

Vi er sammen om København
Vi bidrager alle til at gøre byen bedre for hinanden. København skal ikke være baseret på almisser. København hjælper dem, som har mest brug for det først. København sørger for de børn, der har det sværest først. København er en by, hvor alle har en chance – og en chance mere.

Vi er mennesker først i København
København skal være en by, hvor vi ikke ser hinanden som farver, sprog eller religioner, men som mennesker. En by, hvor vi er ligeværdige. I København deler vi ikke skoler eller børn op efter farver, men efter talenter og behov for hjælp.

Københavns politik er åbent og inkluderende

Politik i København skal kunne ses og forstås
København skal være en by, hvor alle mennesker kan se hvilke beslutninger, der træffes, af hvem og hvorfor. København skal være en by, hvor alle mennesker kan finde information om deres by nemt og hurtigt. København skal være en by, hvor alle kan deltage i beslutninger – også mellem valgene.
Vi skal bruge mere datavisualisering og open data
Åbenhed om budgetterne og forbrug
Kommunen skal være åben om sin dialog med borgerne og de fremskridt der sker eller ikke sker.

København giver plads til alle

I København har vi alle indflydelse på vores liv og by. Alle skal kunne tage aktiv del i København.

Københavns kommune skal ikke alene give en teoretisk mulighed for inddragelse, men sikre at det sker. Der skal forelægges et social regnskab for kommunens inddragelse, sådan at de ikke er de samme Tordenskjolds soldater, der deltager hver gang.

Lokaludvalgene skal inddrages mere og skal inddrage lokale foreninger og beboere yderligere. Ny metoder til høring vedr. f.eks. lokalplaner men skal udvikles og benyttes. Beslutninger under lokalplanniveau skal lægges ud til høringer og afstemninger lokalt ved brug af disse nye metoder.

I København bidrager alle
Frivilligt arbejde knytter mennesker til fællesskabet. Du får en tilknytning til andre, og du får sympati for den sag og det samfund, du hjælper. Desuden vil du opbygge nogle personlige kompetencer der vil ruste dig bedre til deltage aktivt i samfundet. Frivilligtjeneste for unge mellem 16 og 25 skal give mulighed for at engagere sig i frivillige projekter i samarbejde med eksisterende frivillige organisationer. Det skal åbne fællesskabet op for alle og knytte os sammen på tværs. De sociale koder til fællesskabet er svære at knække i Danmark. Frivilligtjeneste skal åbne fællesskabet op for alle.

København støtter med udgangspunkt i mennesket – ikke fordomme og systemer

I København hjælper vi mennesket først
Fikserummene på Vesterbro har vist at vi kan redde liv ,når vi dropper de løftede pegefingre og møder mennesker hvor de er. Hashsalget på Christiania, på gaderne og i hashklubberne viser, at de løftede pegefingre og politrazzier ikke virker. Der er nu flertal i København for et forsøg med legalt salg af hash. Men der er andre stoffer end hash og der er andre brugere end de hærdede. Derfor skal vi sikre test af stoffer i nattelivet sammen med adgang til stofrådgivere, der kan informere og hjælpe mennesker ud af misbrug.

I København får du hjælp først
København er en by, hvor ingen sover på gaden – uanset hvor vi er født. I København giver vi stabilitet og en bolig før vi stiller krav om at folk skal blive clean.

Karen på Twitter