Spørgsmål stillet til Københavns Kommune

Karen Melchior standing with her left arm on her hip in the library of Copenhagen Town Hall

Karen Melchior, Radikale Venstre, Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune.

Jeg blev valgt ind i Borgerrepræsentationen ved valget i november 2017, og har siden 1. janaur 2018 siddet i Socialudvalget og i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Som medlemmer af Borgerrepræsentationen kan vi stille spørgsmål – også kaldet politikerspørgsmål – til forvaltningerne og borgmestrene bl.a. vedr. drift og generelle beslutninger.

Det er også ad den vej, som cheferne i forvaltningerne foretrækker, at spørgsmål, der rækker bare lidt udover henvisning til eksisterende oplysning, bliver stillet.

Du kan se hvilke spørgsmål, som jeg har fået besvaret samlet på denne side.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Varetager den umiddelbare forvaltning af sundhedsmæssige opgaver og sociale opgaver i relation til ældre.

Spørgsmål 2018
Besvarelse af spørgsmål vedrørende Ældresagen Citys vågetjeneste og dækning af transportudgifter. (december 2018)

Medlem af Borgerrepræsentationen Karen Melchior (B) har i en e- mail den 14-11-2018 stillet spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om vågetjenesten og dækning af frivilliges udgifter til transport.

Spørgsmål om flytning af terminalt syge borgere (september 2018)

Medlem af Borgerrepræsentationen Karen Melchior (B) har i e-mail den 21.08.2018 stillet spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om flytning af terminalt syge borgere på baggrund af et debatindlæg i Politiken den 21.08.2018. Debatindlægget går under titlen ”Det havde du ikke fortjent, onkel Ib”

Besvarelse af spørgsmål angående Selveje Netværkets inddragelse vedrørende driftsoverenskomsten med de selvejende plejehjem bilag til besvarelsen (juni 2018)

Medlem af Borgerrepræsentationen Karen Melchior (B) har via e-mail den 12. juni 2018 stillet spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen angående Selveje Netværkets inddragelse vedrørende driftsoverenskomsten med de selvejende plejehjem.

Besvarelse af politikerspørgsmål om sundhedstilbud målrettet mænd (marts 2018)

Medlem af Borgerrepræsentationen Karen Melchior (B) har i e-mail den 28. februar stillet spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om forvaltningens tilbud målrettet mænd.

Besvarelse af spørgsmål fra Karen Melchior (B) vedrørende gratis HPV vaccination til unge mænd, der er tiltrukket af samme køn (marts 2018)

Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget Karen Melchior (B) har den 28. februar 2018 stillet spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om, hvordan forvaltningen understøtter, at så mange som muligt benytter sig om tilbuddet om gratis HPV vaccine til unge mænd (15-20 år.), der er tiltrukket af mænd.

Besvarelse af spørgsmål fra Karen Melchior (B) vedrørende Københavns Kommunes engagement i Sund By Netværket. (januar 2018)
Medlem af Borgerrepræsentationen Karen Melchior (B) har i e-mail den 3. januar 2018 stillet spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om forvaltningens engagement i Sund By Netværket.

Socialudvalget

Varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne.

Spørgsmål 2018

Svar til Karen Melchior på politikerspørgsmål om misbrug af lattergas (juli)
”Har forvaltningen en ide om udbredelsen af misbrug af lattergas i København? Der ligger mange lattergaspatroner i de dele af byen, som jeg kommer i, men er det et generelt problem?”

Karen på Twitter