Fokus på københavnernes hverdag

Som Dan Turell holder jeg af hverdagen. Derfor skal hverdagen tilbage som hovedfokus for København. Københavns Kommune har en ambitiøs dagsorden med store sportsbegivenheder og folkefester. Men det er vigtigt ikke at miste blikket for københavnernes hverdag, der i stadigt stigende grad tegnes af en markant turisme og et levende natteliv. Der tages for lidt hensyn til dem, der bor tæt på byens fornøjelser. København skal igen være en by, hvor vi alle under hensyn til hinanden lever og fester sammen.

Politikere forblændes af løfter om rigdom og berømmelse forslag som Formel1 ned gennem Torvegade. København skabes ikke kun gennem store begivenheder. Derfor er det vigtigt ikke at miste blikket for københavnernes hverdag. Hverdagen skal fungere så kan der blive plads og kræfter til folkefest.

Ambitionerne for København skal begynde med mennesker – og livet mellem husene. Huske helheden, så byen fungerer på tværs og det nye integreres med det gamle. Ellers ender vi med lidt for uigennemtænkte løsninger som Kalvebod Brygge. Vi kan ikke bygge os ud af et dårligt reguleret boligmarked. Fokus skal være på den gode by. Tomme løfter om billige boliger skal ikke have lov til at ødelægge Amager Fælled eller Slagtergårdene på Vesterbro.

Karen på Twitter