CV

Diplomat med en juridisk kandidatgrad og en efteruddannelse i fransk administration og kommunikation for offentlige institutioner. Mere end 9 års erfaring med de politiske systemer i Danmark EU, Storbritannien og Frankrig.

Jeg har arbejdet med EU og europæisk samarbejde i mere end 10 år, både som aktiv i den europæiske studenterorganisation AEGEE, som jurastuderende i Frankrig, som praktikant i flere af EU’s institutioner og som mangeårig ansat i Udenrigsministeriet. Derfor kender jeg EU-systemets styrker og svagheder.

Da jeg rejste hjem til Danmark valgte jeg at blive medlem af Radikale Venstre for at gøre en aktiv indsats for at forstå politik i Danmark. Som ny aktiv i det Radikale Venstre startede jeg med at lægge mine kræfter i det internationale og europæiske arbejde, men jeg var samtidigt også aktiv lokalt i min bydel, i min storkreds og blev valgt som medlems af Radikales landshovedbestyrelse. I 2013 var der snak om kandidatlisten til Europa-Parlamentet, og jeg valgte at stille op som kandidat, da jeg følte det var noget, som jeg vidste meget om og havde stærke holdninger til – hvor jeg kunne gøre en forskel. Jeg blev valgt som nummer 5 på listen på landsmødet i september 2013, men nok stemte personligt på mig til at jeg “sprang listen” og blev 1. suppleant med 10.412 stemmer.

Det gav blod på tanden og efter en sommers overvejelser besluttede jeg, at der var meget jeg gerne ville være med til at ændre også i dansk lovgivning og gerne være med til at forme debatten i Danmark. Derfor gik jeg i gang med at se på om der stadig var kredse, der ikke allerede havde fundet deres kandidat til Folketinget. Da Jeppe Mikkelsen besluttede ikke at genopstille, så talte jeg med bestyrelsen i Horsens og efter nogle måneders kur til hinanden, så blev jeg i december 2014 valgt som Radikale Venstre Horsens folketingskandidat.

Radikale Venstre

Kandidat til Folketinget, Østjylland Storkreds (4 deceember 2014 – )

Kandidat til Europa-Parlament (15 september 2013 – 25 maj 2014 )

Formand for Vesterbro-bydel (august 2014 – februar 2015)

Medlem af Radikale venstre Hovedbestyrelse (maj 2014- )

Medlem af Københavns Storkredsbestyrelse (marts 2013 – )

Medlem af Radikale Venstre (juni 2012 – )

Udenrigsministeriet 

 

Diplomacy is about global conversations

Diplomati er global dialog

Kontor for Europæisk Naboskab (EUN), (1 august 2014 – 1 april 2015 )

 • Dansk samarbejde med Ukraine om energi
 • Strategisk kommunikation om det europæiske naboskabsprogram og håndtering af russisk propaganda
 • Danske relationer med Hviderusland
 • Danske politiske (ikke bistand) relationer med Armenien og Aserbajdsjan.

Erfaringer: Forståelse for vigtigheden af langvarig støtte til civilsamfund for at opnå ændringer, og for mulighederne for forbedringer i ikke-demokratiske systemer. Viden om europæiske energisamarbejde også udenfor EU’s grænser.

Stabiliserings -og Sikkerhedspolitisk kontor, (1 september 2012 – 1 januar 2014 )

 • Nedrustning og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben.
 • Sanktioner ift. Iran vedr. atomprogrammet.
 • Koordination af dansk politik, strategi og kommunikation.
 • Ansvarlig for taskforce for indarbejdelse af sociale medier i centerets kommunikation,

Erfaringer: Forståelse for nedrustningspolitikens plads i dansk udenrigspolitik samt ikke-spredning af materialer, som kan anvendes til masseødelæggelsesvåben. Kendskab til centraladministrationen og dens forhold til Folketinget. Brug af sociale medier i Danmark.

Den danske ambassade i Storbritannien (1 maj 2009 – 1 september 2012)

 • Ansvarlig for Mellemøsten og Nordafrika, Sydøstasien samt klima og energi, transport, landbrug, og udviklingspolitik. Indberetninger til København om britiske synspunkter på disse emner.
 • Opbyggede netværk med den britiske administration, presse, tænketanke, politikere, partier og øvrige organisationer.
 • Planlagde, gennemførte og koordinerede mediedækning af besøg til UK af danske ministre og embedsmænd.
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation online for ambassaden. Daglig medieovervågning ifm. danske EU-formandskab.
 • Nøglerolle i krisekommunikation under 2011 august optøjerne i UK; Guardian historie vedr. danske regler for salg af fødevarer med tilsatte vitaminer (B-vitaminer i Marmite), der “gik viral” i UK og store dele af verden; kommunikation med seere af de danske tv-serier Borgen og Forbrydelsen.

Erfaringer: Professionel social og traditionel medieovervågning. Forklaringer af kompliceret teknisk stof, så det kan læses og forstås hurtigt. Evne til at finde de mest interessante og vidende personer inden for et emne og få dem til at tale og mødes med os.

Handelspolitisk kontor (juni 2006 – december 2007)

 • Koordination mellem de relevante ministerier af danske positioner på handelspolitiske forhandlinger.
 • Intellektuel ejendomsret og antidumping i EU og WTO-forhandlinger samt assistance til danske virksomheder med problemer i udlandet inden for disse emner.
 • Udvikling af to nationale strategier – internt i Udenrigsministeriet om øget engagement med BRIK-landene og tværministerielt om bekæmpelse af piratkopiering.

Erfaringer: Teknisk viden om WTO og EU-procedurer særligt inden for handelspolitik, -tvistbilæggelse og -ret. Samarbejde med civilsamfund om dansk udenrigspolitik. Tværministeriel koordination.

Kontoret for Mellemøsten og Nordafrika (oktober 2005 – februar 2006)

 • Tegningesagen: Monitorering og rapportering til ledelsen og den øvrige udenrigstjeneste om udviklingen. Udarbejdelse af online FAQ som svar på falske rygter, misforståelser og usandheder.
 • Irakisk parlamentsvalg i Danmark.

Erfaringer: Forståelse for forholdet mellem Danmark og den muslimske verden. Krisekommunikation.

Borgerservice (juni-august 2006)

 • Deltog i kriseteam nedsat til at sørge for evakuering af danskere fanget i det sydlige Libanon  under krigen mellem Israel og Libanon i sommeren 2006.

Erfaringer: Krisekommunikation og samtaler med personer i farlige situationer og deres familier.

Europapolitisk kontor (august 2005 – june 2006)

 • Institutionelle forhold. Informationskampagne om og træningskurser op til EU-“concours”-adgangseksamen i 2006.

Europæiske institutioner (oktober 2004 – februar 2005) og  (september 2003 – januar 2004)

 • Juridisk tjeneste, Europa-Kommissionen
 • Den danske repræsentation ved EU

Erfaringer: Forståelse for de danske EU-procedurer, de interne beslutningsprocesser i Europa-Kommissionen og Ministerrådet samt relationerne mellem EU-institutionerne.

Undervisningserfaring (Jura, Københavns universitet)

Erfaring: Mundtlig fremlæggelse af  vanskeligt stof for en klasse. Vejledning af mootcourt-hold vedr. forskning og skriftlig og mundtlig fremlæggelse.

Uddannelse

Master i offentlige institutioners kommunikation ved CELSA, l’université Paris-Sorbonne (Paris IV),.

 • Politisk og offentlig kommunikation. Forholdet mellem offentlige institutioner og pressen.
 • Speciale: Sammenligning mellem de danske, franske og britiske udenrigsministeriers brug af sociale medier inden for offentlighedsdiplomati (public diplomacy).

Internationalt diplom i offentlig administration ved Ecole Nationale d’Administration
aaaa

 • Den franske stats politik inden for europæiske og internationale samt  regionale spørgsmål. Skolen uddanner embedsmænd til de øverste niveauer af den franske administration. Den er derfor et utroligt sted at lære om fransk administration og danne netværk.
 • Praktik: 5 måneder på Rådhuset i Marseille og 4 måneder i det franske Europa Sekretariat under premierministeren.

Cand.Jur.  Københavns Universitet (september 1999 – november 2005)

 • Speciale: Var EU’s toldpræferenceordning for udviklingslande  i overensstemmelse med WTO-retten ift. de opstillede kriterier og undtagelser?
 • ERASMUS-udveksling ved jura på universitetet Aix-Marseille.

Anden erfaring

Anne Sofie Hermansen skrev et indlæg om at alle skulle prøve et skodjob, så her er alle mine job, som ikke indgår i en direkte linje til det sidste job, som jeg har haft.

Kontormedhjælper, 1. oktober 1999 – 31. maj 2001
AK Techotel
Morgenavisbud 14 dage i sommeren 1999
Vikar / piccoline et par måneder sommeren 1999
Temp-Team vikarbureau
Piccoline, 1. juli 1998 til 31. marts 1999
Samarbejdende advokater og advokatselskaber, Ny Vestergade 17, 1471 København K (nu CPH LEX advokater)
Bagerjomfru, 1995 – 1998
Konditoriet Gentofte
Barnepige, 1994 – 2002

Sprog

 • Modersprog: dansk.
 • Flydende: engelsk, fransk .
 • Basis: arabisk, tysk.

This post is also available in: English