Det, at give asyl er først og fremmest en humanitær handling, men det er også en politisk handling. Derfor, når vi sender syriske flygtning tilbage til Assads Damaskus, handler vi politisk og sender et signal til omverdenen. Danmark skal have en mere aktivistisk flygtningepolitik. Vi skal bruge asyl som et udenrigspolitisk redskab udover at opfylde…

Læs mere

Flygtninge er et fælles ansvar. I 1938 og i dag. I dag kæmper europæiske politikere med hinanden for mest effektivt at forhindre flygtninge i at komme til netop deres land. EU’s forhandlinger om flygtningesituationen i Europa minder om en lang række af Evian konferencer. Den katastrofale konference i 1938, hvor verden ikke kunne blive enige…

Læs mere

Et flyveforbud i Syrien er ikke i sig selv en dårlig idé, men det er et meget omfattende indgreb, som kræver massiv tilstedeværelse af det danske flyvevåben og boots on the ground. Enten skal vi gøre tingene ordentligt ellers skal vi afholde os fra at gøre situationen endnu værre. Desuden vil et flyveforbud forudsætte massivt…

Læs mere

Jeg støtter Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings ret til at reklamere på busserne i København med deres kampagne, men jeg kan ikke støtte deres kampagne med de kort, som bruges. Uanset, at jeg hverken støtter eller accepterer Israels ulovlige bosættelser. Fordi kampagnens kort lægger op til misforståelser ift. støtte til Israels fortsatte eksistens og mål for størrelsen…

Læs mere