Carlsberg og kærlighed til detaljerne. Men hvad bringer fremtiden?

Jeg bor lige ved Carlsberg grunden, der ligger mellem Valby, Frederiksberg og Vesterbro. Jeg flyttede tilbage til København i de sidste dage af august 2012. Siden har jeg kunnet følge med i udviklingen af Carlsberggrunden frem mod at den bliver til Carlsberg Byen. Carlsberg er noget særligt, jeg tror fordi der har været så mange mennesker…

Læs mere

Vesterbrolokaludvalg – 17 April 2013

Foto:  Søren K (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)  Jeg blev i februar valgt som medlem af Vesterbro-lokaludvalg, da det tidligere medlem trådte tilbage, da hun flyttede væk fra Vesterbro. Vesterbro-lokaludvalg  er et af de 12 lokaludvalg i Københavns Kommune, som  “fungerer bindeled mellem Københavns borgere og politikerne og er din vej til direkte indflydelse på bydelens udvikling.” Onsdag den 17. april deltog…

Læs mere

Hvad er et lokaludvalg og hvorfor har vi dem i København?

København Kommune etablerede 12 lokaludvalg med udgangen af 2008. Formålet med at etablere lokaludvalg var at styrke nærdemokratiet i København. Borgerrepræsentationen traf beslutningen  den 13. oktober 2005 om at  etablere lokaludvalg i alle bydele. Beslutningen blev truffet på baggrund af et fireårigt forsøg med lokaludvalg i Valby. Ideen er, at  borgerne får mere indflydelse på…

Læs mere